Voor het eerst naar school

Sinds 10 januari zijn alle kinderen voor het eerst naar school gegaan. Nadat iedereen het juiste uniform en de juiste schoenen had, namen de zenuwen toe. Wat waren ze zenuwachtig!

Wat moet ik doen als ze mij gaan pesten?” en “wat moet ik doen als er iemand met mij wil vechten?” dat waren de vragen die door de kinderen het meest werden gesteld.

Dit is natuurlijk normaal voor kinderen die op de straat hebben geleefd. Want dit is gewoon wat hun laatste ervaringen zijn geweest als ze samen waren met een groepje kinderen.

Sommige kinderen zijn, voordat ze wegliepen van huis, al naar school geweest. Maar voor 4 van de 9 kinderen was het toch helemaal nieuw. Maar ze doen het allemaal super goed.

We zijn ook erg trots op onze jongens!