Straatkind

Vele organisaties geloven dat er wereldwijd tussen de 100 miljoen en 150 miljoen kinderen het grootste deel van hun leven op straat leven. De leeftijd van deze kinderen begint al bij 0 jaar. Straatkinderen leven noodgedwongen op straat, gaan meestal niet naar school en de reden per kind om op straat te leven verschilt enorm.

Het kind:

  • is (aids)wees
  • wordt thuis (seksueel)mishandeld en of verwaarloosd door armoede, alcoholmisbruik, onmacht en loopt weg
  • denkt meer op straat te kunnen verhalen en verlaat bewust zijn of haar gezin
  • wordt de straat opgestuurd om te helpen het gezinsinkomen te vergroten en slaapt meestal thuis
  • leeft met zijn of haar gezin op straat

Straatkinderen zitten vaak in de criminaliteit om zo in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Denk hierbij aan stelen, dealen, drugsgebruik en of (seksuele)geweldplegingen.

  • Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen straatkinderen
  • 1 op de 5 straatkinderen is jonger dan 15 jaar
  • 1 op de 10 straatkinderen is een meisje

Kenia alleen al telt meer dan 250.000 straatkinderen. En dit is nog maar een kleine schatting!
De jongens van de straat noemen zichzelf ‘survivors’. Ze zwerven rond, omdat ze het huiselijk geweld ontvlucht zijn of door bittere armoede gedwongen zijn om zelf in hun middelen van bestaan te voorzien. Ze hebben maar één doel en dat is overleven. Het is een hard bestaan waar het recht van de sterkste geldt en waar vluchtpogingen stranden in drank, drugs en soms zelfs de dood. De overheid beschouwt deze jongens als lastig en jaagt ze het liefst de stad uit.