Emmanuel

Emmanuel kwam via de kinderbescherming terecht bij Stichting BeHoCa. Helaas vindt ook hier corruptie plaats en werd Emmanuel onder een leugen bij ons geplaatst. Dit werkte in het nadeel van zijn gedrag.

Het verhaal was dat Emmanuel wees was en alleen zijn zus nog had. Deze zus werkte in Mombasa en zo is Emmanuel vanuit de binnenlanden van Kenia naar de kust gekomen. De zus is te jong om zorg voor hem te dragen en heeft ook geen eigen woning.

Nadat Emmanuel begon te settelen, kwam het echte verhaal eruit. Emmanuel heeft nog wel degelijk familie, maar deze familie kan door verschillende omstandigheden de zorg voor hem niet aan en het zou ook niet verantwoord zijn. Het was erg zielig om hem zo’n zware last te hebben zien dragen. De leugen woog zwaar, omdat hij graag verhalen vertelde over zijn jeugd, maar hierdoor kwamen wij steeds meer te weten wat hij zichzelf ook begon te realiseren.

Uiteindelijk hebben wij besloten om hem toch te benodigde hulp aan te bieden en doet hij het super goed. Hij opende zich volledig en veranderde van een stil onzeker kind in een vrolijk praatgrage jongen. Hij helpt graag in en om het huis en het is een schat van een jongen die zich goed heeft aangepast aan de rest van de familie.

Wilt u Emmanuel helpen? Emmanuel is op zoek naar een adoptieouder!